Gabinet Psychoterapii | Psychoterapia

Psychoterapia

Prowadzona przeze mnie psychoterapia w nurcie psychoanalitycznym skierowana jest do osób, mających przeświadczenie, że powierzchowne usunięcie objawów nie zmienia istoty ich problemu. W tym sensie jest czymś całkowicie odmiennym od terapii behawioralno-poznawczej czy terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu (TSR).

Ta metoda pracy bierze sobie za cel wydobycie i zbadanie tego, co w psychice ukryte – uświadomienie tego, co nieświadome. W trakcie regularnych spotkań poprzez analizę swoich myśli, skojarzeń, fantazji i snów pacjent korzystając z pomocy terapeuty dociera do głębiej ukrytych warstw swoich problemów. Dzięki poznaniu ich natury i lepszemu zrozumienie samego siebie możliwa staje się bardziej gruntowna wewnętrzna zmiana.

Zachęcam do lektury artykułu przybliżającego założenia tej metody:

  Czym jest psychoterapia psychoanalityczna