Gabinet Psychoterapii | Moja oferta

Moja oferta

Oferuję pomoc psychologiczną dla osób:

  • cierpiących z powodu lęku, napięcia, obniżonego samopoczucia, depresji
  • przeżywających trudności w relacjach i kontaktach z ludźmi
  • uzależnionych lub nadużywających środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) oraz ich rodzin (współuzależnienie, DDA)
  • mających objawy zaburzeń odżywiania oraz zaburzeń osobowości
  • doświadczających chwilowych bądź też dłużej utrzymujących się kryzysów
  • chcących nauczyć się lepszego radzenia sobie ze stresem i własnymi emocjami
  • zainteresowanych rozwojem osobistym, lepszym poznaniem i zrozumieniem swoich potrzeb, uczuć, emocji

Główną formą pomocy psychologicznej, którą oferuję jest psychoterapia zorientowana psychoanalitycznie. Ten rodzaj pracy każdorazowo poprzedza konsultacja, której celem jest rozpoznanie problemu.

W uzasadnionych przypadkach terapia może być prowadzona on-line (Skype, WhatsApp)