Gabinet Psychoterapii | O mnie

O mnie

IMG_0643

*Jestem certyfikowanym psychoterapeutą psychoanalitycznym, członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

* Ukończyłem 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej „Trójmiasto”, z którym nadal jestem związany jako członek zespołu Psychoanalitycznego Punktu Konsultacyjnego.

* Jestem psychologiem, dyplom ukończenia klinicznej ścieżki specjalizacyjnej uzyskałem w 2003 r. na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2008 r. prowadzę prywatną praktykę w gabinecie.

* Poza praktyką w gabinecie od 2010 r. prowadzę psychoterapię indywidualną w Poradni Zdrowia Psychicznego w Żukowie, pracując tam z osobami zmagającymi się z trudnościami o charakterze nerwicowym, depresyjnym, czy też zaburzeniami osobowości.

* Jako certyfikowany specjalista terapii uzależnień pracowałem przez 12 lat w Ośrodku Terapii Uzależnień w Smażynie.

* Wciąż podnoszę swoje kwalifikacje, rozwijam się i szkolę, regularnie poddaję swoją pracę terapeutyczną superwizji.