Gabinet Psychoterapii | Terapia uzależnień

Terapia uzależnień

Częste używanie substancji takich jak alkohol, narkotyki, leki, czy też podejmowanie aktywności typu hazard nie musi być od razu uzależnieniem. Prowadzą do niego etapy używania ryzykownego (gdy nadużywanie tych środków nie przyniosło jeszcze poważnych konsekwencji) i używania szkodliwego (gdy pojawiają się konsekwencje somatyczne, psychiczne lub społeczne). W obu przypadkach podjęcie interwencji terapeutycznej może pozwolić uniknąć rozwinięcia się pełnoobjawowego uzależnienia.

Punktem wyjścia w pomocy osobie zmagającej się z nadużywaniem lub uzależnieniem jest autodiagnoza problemu, co samo w sobie niesie opór, lęk i szereg obaw. Bezpieczne i kameralne warunki, indywidualne podejście, na którym opieram swoją pracę, pozwalają skonfrontować się z pytaniem – czy i jaki mam problem?

Kolejnym krokiem jest wybór najwłaściwszej formy pomocy. Terapia w gabinecie, w trakcie której pacjent rozpoznaje mechanizmy uzależnienia, a także ma możliwość odkrycia głębszych przyczyn swojego problemu jest jednym z możliwych rozwiązań. To proces wymagający stałych i regularnych spotkań (w pewnych okolicznościach mogą być prowadzone on-line poprzez komunikator Skype lub Whatsapp).

Pomagając osobom zmagającym się z problemem nadużywania bądź uzależnienia (alkohol, narkotyki, leki, hazard itp.) oraz ich bliskim korzystam z wiedzy i doświadczenia 12 lat pracy z uzależnionymi od alkoholu, narkotyków, leku i hazardu w Ośrodku Terapii Uzależnień w Smażynie oraz wieloletniej praktyki psychoterapeutycznej w gabinecie.

Potwierdzeniem moich kwalifikacji jest certyfikat specjalisty terapii uzależnień nr SP/0598/2011.

1