Przyczyny, dla których szukamy profesjonalnego wsparcia psychologa czy psychoterapeuty, bywają różne. Skłonić nas może przedłużający się kryzys życiowy i poczucie niemocy w konstruktywnym rozwiązaniu doświadczanych trudności. Innym razem może to być frustracja wynikająca z powtarzających się i niezrozumiałych niepowodzeń w ważnych dla nas obszarach – relacjach z bliskimi, partnerem, dziećmi, przyjaciółmi, czy też w pracy, w rozwoju zawodowym oraz innych przedsięwzięciach. Niekiedy są to doświadczane stany lęku, napięcia, przygnębienia i smutku czy też zmaganie się z problemem nadużywania alkoholu czy innych środków psychoaktywnych, co wymaga dłuższego czasu na zebranie się w sobie i podjęcie decyzji o skorzystaniu z pomocy specjalisty. W każdym z tych przypadków oczekujemy od osoby, do której się zgłaszamy odpowiedniego doświadczenia, kompetencji i kwalifikacji.